מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

פשיטת רגל זה תהליך טוב?

פשיטת רגל זה תהליך טוב

הכרזה של פשיטת רגל נעשית על ידי צו פשיטת רגל ומינוי נאמן לחייב. מעת מתן צו פשיטת הרגל עוברים נכסיו של החייב לרשותו של הנאמן. ולאחר מכן מוטלות עליו מגבלות שונות, כמו שימוש בכרטיסי אשראי, ניהול חשבון וניהול של חברה בע”מ. בעיקרון, כיום הליכי פשיטת רגל נקראים חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ולענייננו צו פשיטת הרגל נקרא צו חדלות פירעון.

פשיטת רגל זה תהליך טוב?

עם ההכרזה על חדלות פירעון של החייב הנאמן יכול למכור את נכסיו או לחלק אותם לנושים. הדבר נתון לשיקול דעתו המקצועית. ההכרזה על חדלות פירעון ופשיטת רגל של אדם מטילה עליו כאמור, מגבלות מסוימות וזאת מעבר למגבלות שהוטלו עליו כאשר ניתן לו צו כינוס נכסים.

ההחלטה להוצאת צו פשיטת רגל אודות אדם מסוים היא לאחר הגשת בקשה מטעמו או מטעם הנושים שלו וכן לאחר שניתן לו צו כינוס נכסים. לאחר הגשת הבקשה מתקיים דיון בבית המשפט, אשר מחליט אם להיענות לבקשת פשיטת הרגל אם לאו. במידה ובית המשפט יאשר את הבקשה, הוא ינפיק נגדו צו פשיטת רגל.

מרגע הוצאת הצו, מועברים כל נכסיו לרשותו של הנאמן ומתאפשרת מכירתם לצורך גביית החובות וחלוקתם בין הנושים. תוקף פשיטת הרגל מתחיל באותו יום בו ניתן הצו המכריז על פשיטת הרגל. ההודעה על דבר פשיטת הרגל מתפרסמת בעיתון. בהודעה מופיעים פרטיו של פושט הרגל. שמו, כתובתו, משלח ידו, מועד ההכרזה ובית המשפט שהכריז.

פשיטת רגל זה תהליך טוב
פשיטת רגל זה תהליך טוב?

פשיטת רגל היא לפעמים טובת החייב

כאשר בית המשפט מכריז על פשיטת רגל של אדם מסוים, בית המשפט צריך למנות נאמן על נכסיו. המטרה של הליך פשיטת רגל היא לפעמים טובת החייב, ויש הבדלים מעשיים בעניין שאלת הזהות של מגיש הבקשה. כלומר יש הבדל אם מגיש הבקשה הוא הנושה או החייב. אם החייב מגיש את הבקשה לפשיטת רגל אזי בית המשפט ימנה נאמן מטעמו ואילו אם הבקשה באה מטעם הנושה, יכול הנושה למנות נאמן מטעמו.

ועדיין, על אף שמוטלות עליו הגבלות, ההכרזה על פשיטת רגל היא ברוב הפעמים לטובתו של החייב. כי למרות ההגבלות שהיא מטילה עליו עדיין הדבר פועל לטובתו ומגן עליו מפני רדיפה של הנושים. וכמו כן, בסוף התהליך הוא מקבל הפטר מחובותיו (ראו: הקריטריונים לקבלת הפטר) ואז הוא גם מתפטר מכל ההגבלות. יש גם מצבים בהם מתבטלת פשיטת הרגל. או מצבים בהם מתבטל צו הכינוס ואז באופן אוטומטי מתבטל גם הצו על פשיטת הרגל.

במקרים מיוחדים יכול בית המשפט לבטל את ההגבלות על פושט הרגל. בית המשפט צריך לנמק במקרים אלו, מדוע הוא פטר את החייב מההגבלות. במקרים נוספים, כאשר נחתם הסדר או פשרה בין הנושה או הנושים לחייב מבטל בית המשפט את צו פשיטת הרגל.

פשיטת רגל היא לפעמים טובת החייב
פשיטת רגל היא לפעמים טובת החייב

מהם ההגבלות בפשיטת רגל שבית המשפט יכול לפטור את החייב מהם?

ההגבלות שמוטלות על פושט הרגל הן הגבלות על ניהול חשבון בנק, כגון שחשבונו הופך למוגבל מיוחד, כמו כן, הוא לא יוכל מעתה ואילך, עד סוף תקופת פשיטת הרגל, למשוך צ’קים. הגבלות אלו ועוד יכול בית המשפט כאמור, לבטל במקרים מיוחדים. ובכדי לנהל את כל הדברים בצורה המיטבית נדרש ליווי של עורך דין חדלות פירעון שמתמחה בענייני פשיטת רגל וחדלות פירעון.

חשוב לציין שלבנק אסור לסרב בכל מקרה לשום לקוח לפתוח חשבון בנק, גם אם הוא מוגבל וגם הוא בחדלות פירעון. כל עוד הוא ביתרת זכות אין הבנק רשאי להגביל אותו, הן בפתיחת החשבון והן במשיכת כסף הנמצא ביתרת זכות בחשבון. לחייב בפשיטת רגל ישנם הגבלות נוספות והן הגבלות על שימוש והחזקה בכרטיס אשראי או עיקולים על פושט רגל. בכדי להשתמש בכרטיס אשראי מכל סוג שהוא צריך החייב לקבל אישור מיוחד לכך מהנאמן. והנאמן גם יכול לבטל לו את הכרטיס ללא ידיעתו של החייב.

ישנם הגבלות נוספות הנוגעות לכרטיס חיוב או אם רצונו של החייב להיות חבר תאגיד וכו’. נגענו בדברים בקצה המזלג ואין בכך בכדי להוות ייעוץ משפטי. רק נאמר כי תיק שכזה חייב להתנהל באמצעות עורך דין מומחה וכך יוכל עורך הדין לדאוג לכך שהתיק יהיה לטובתו של החייב ולא להיפך.

מהם ההגבלות בפשיטת רגל
מהם ההגבלות בפשיטת רגל
עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

נקלעת לחובות?
הסדר חובות שיוציא אותך מהבוץ.
עם התאמת פיתרון בול בשבילך!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם

*בכפוף לבדיקת התאמה
פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button