מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

זכויות עובדים לקראת פיטורין

זכויות של עובדים לפני פיטורין

זכויות עובדים לקראת פיטורין. זכויות עובדים ודיני עבודה מגנים על העובד ומאפשרים לו להתפרנס בכבוד וליהנות מסביבת עבודה בטוחה. עם זאת, ההגנה שמספקות זכויות עובדים אינה פוסקת עם סיום ההעסקה. גם אם קיבלת הודעה  על סיום העסקה, יש לך זכות לייצוג עורך דין להליך שימוע ולפיצויי פיטורין כדין. על מנת ללמוד עוד על מה זה שימוע בעבודה וכיצד לחשב פיצויי פיטורין, משרד עו”ד מישאל גאון אסף עבורך מידע חיוני.

כך נערוך חישוב פיצויי פיטורין לעובד יומי, שעתי או חודשי

סך פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד, תלויים במידה רבה בהיקף העסקתו. בעוד שפיצויי פיטורים לעובד יומי יחושבו באופן אחד, חישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי יהיה שונה בתכלית. כיצד נדע מה מגיע לנו על פי דיני עבודה המעוגנים בחוק? להלן מדריך מקוצר.

חישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי

מאחר ולא מדובר בשכר קבוע ויציב והיקף שעות העבודה עשוי להשתנות, חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי יבוצע בהתאם לממוצע על פני תקופת זמן. היקף משרתו של העובד ייבחן על פי החודשים האחרונים להעסקתו ועל פיו ייקבע גובה פיצויי פיטורין.

חשוב לדעת כי פיצויי פיטורין לעובד שעתי מחושבים על פי שכר בסיס בלבד ולכן, ככל שמדובר בחישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי שעות נוספות לא יכללו בתחשיב. חשוב שננכה את השעות הנוספות מהחישוב על מנת לתאם את הציפיות שלנו כראוי.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד יומי

חישוב פיצויי פיטורין לעובד יומי ייערך באופן דומה, כאשר היקף משרתו ייבחן על פי ממוצע שנתי.

חישוב פיצויי פיטורין לעובד חודשי

עובד חודשי יקבל פיצויי פיטורין השווים למשכורת חודשית, כפול מספר השנים בהם עבד במקום העבודה, בניכוי שעות נוספות או הפרשות לפנסיה.

חישוב פיצויים לעובד שעתי ששינה סטטוס

לאורך תקופת העסקתנו, אנו עשויים לשנות את סטטוס ההעסקה שלנו לעתים. לכן, גם חישוב פיצויי פיטורין עשוי להיעשות מורכב יותר.

  • חישוב פיצויים לעובד שעתי שהפך לחודשי ייעשה על פי היקף ההעסקה שהיה נהוג בשנת ההעסקה האחרונה.
  • גם אם עובד התפטר כדין מפוטר, בשל הרעת תנאים, נסיבות בריאותיות שלו או של בני משפחה, עקב מקרה חירום, אחרי לידה או עם הגעתו לגיל פרישה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין כדין. חישוב פיצויים לעובד שעתי שהתפטר ייעשה באותו אופן בו נעשה חישוב פיצויים לעובד שעתי שפוטר.
  • חישוב פיצויים לעובד שעתי עם סעיף 14 – סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במידה וחל חוזה קיבוצי המגדיר זאת, זכאי העובד לקבל את קופת הפיצויים אליה הפריש המעסיק לאורך תקופת ההעסקה כפיצויי הפיטורין שלו. לכן, חישוב פיצויים לעובד שעתי עם סעיף 14 ייעשה על פי כמות ההפרשות בקופת הפיצויים.
  • על מנת לבחון במדויק חישוב פיצויים לעובד שעתי מחשבון פיצויים קל ויעיל לשימוש זמין לך במגוון אתרים.

איך מחשבים פיצויים לעובד שעתי בקלות וללא סיוע?

כדי לערוך חישוב מדויק של פיצויי פיטורים לעובד שעתי ולהיערך לכל תרחיש, מומלץ לעשות שימוש במחשבון פיצויים לעובד שעתי. באמצעות המחשבון, נוכל ללמוד בדיוק איך מחשבים פיצויי פיטורים לעובד שעתי ולהיערך לקראת הפיטורין כראוי, על מנת לוודא כי יש לנו קרקע יציבה לקראת תקופת חיפוש העבודה. המחשבון ייקח בחשבון ניכויים, הפרשות ושעות נוספות ויחשב את שכר הבסיס בלבד, על פני תקופת העסקתך. אם אינך בטוח כיצד מחשבים פיצויים לעובד שעתי, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בזכויות עובדים ולהיעזר בניסיונו ובבקיאותו בדיני עבודה על מנת להבטיח כי זכויותיך יישמרו וכי כל המגיע לך יתקבל. על ידי החלת הניכויים המתאימים וחישוב מדויק של היקף התעסוקה שלך, ניתן לחשב במדויק פיצויי פיטורים לעובד בשכר שעתי.

חוקי שימוע לפני פיטורים

אך ככל שמדובר בפיטורין, קבלת פיצויי פיטורין הם רק חלק מהעניין, הרבה לפני שכבר ניערך לקראת סיום העסקתנו, חשוב לדעת כי עומדת לנו הזכות להתנגד לפיטורין ולהציג את טיעונינו בכפוף לדיני עבודה החלים על חוקי שימוע לפני פיטורים. במהלך שימוע לעובד תהיה לך ההזדמנות לשמוע את טיעוני המעסיק לפיטוריך ולהתייחס אליהם והמעסיק מחויב לשקול אותם בכובד ראש ולבחון מחדש את פיטוריך. חוקי שימוע בעבודה מהווים אבן יסוד בזכויות עובדים והפרתם עשויה לגרור צעדים חריפים כנגד מעסיקים.

יש לך זכות לעורך דין להליך שימוע

על אף שהחוק דורש מהמעסיק לקבל את טיעוניך בנפש חפצה, המציאות, לעתים, שונה בתכלית. מבלי שיעמוד לצידך נציג נאמן הדרך להליך הוגן עשויה להיות רצופה בקשיים. על מנת להימנע מכך ולספק לך הגנה, קיימים דיני עבודה המגנים עליך. במסגרת חוקי שימוע לעובד עומדת הזכות להגיע בליווי עורך דין להליך שימוע ולזכות בייצוג ראוי שיבטיח כי טיעוניו יישמעו ויילקחו ברצינות. חשוב לבחור לשימוע בעבודה עורכי דין בעלי ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחום זכויות עובדים על מנת לקבל ייצוג ראוי ומקצועי.

איך בנוי טופס שימוע לפני פיטורין?

במהלך כל שימוע לעובד, ימולא טופס שימוע פיטורין. טופס זה משמש כפרוטוקול בו ירוכזו כל טענות המעסיק והנימוקים לפיטורי העובד, ומאידך, התייחסויות העובד לאירועים המפורטים בטופס שימוע לעובד לפני פיטורין. הליך שימוע לעובד לא יהיה קביל כל עוד העובד לא עבר על הפרוטוקול וחתם עליו לאחר שהסכים כי הוא מייצג נאמנה את התהליך שהתקיים.

בטופס הזמנה לשימוע לפני פיטורין שנקבל בהתראה מוקדמת, יפורטו כל הנימוקים. על המעסיק לפרט אירועים קונקרטיים בהם חלו ההפרות המדוברות על מנת שהעובד יוכל להתייחס להן. התראה מוקדמת זו תאפשר לעובד לעבור על כל הטענות בטופס הזמנה לשימוע לפני פיטורין ולהכין הגנה.

לאחר מכן, יפורטו כל הטיעונים וטיעוני הנגד בטופס שיחת שימוע ועל המעסיק יהיה לשקול את הדברים. רוצה לצפות בדוגמת טופס שימוע לעובד או בטופס שימוע לנהג? ניתן להשאיר פרטים כאן ונחזור אליך.

האם נדרשת שיחת שימוע לעובד חדש?

בהחלט כן, לתקופת ההעסקה אין כל השפעה על דיני עבודה הקשורים להליכי פיטורין. הליך שימוע לעבודה הוא חלק בלתי נפרד מזכויות עובדים בסיסיות וכל עובד זכאי לו. לכן, חוק הודעה לעובד לפני שימוע יחול גם על עובד שהחל לעבוד בשבוע שעבר, לצורך העניין. באותו האופן, גם שיחת שימוע לעובד חדש מאפשרת להיעזר בליווי עורך דין.

זכויות עובדים הן נושא מורכב ורגיש וברוב המקרים, ללא סיוע מתאים, יהיה לנו קשה מאוד לשמור עליהן.

בין אם נדרש לך ליווי בשימוע לפני פיטורין לעובד חדש, או אם תרמת שנים רבות לארגון ויש לך כל חשד כי הטיעונים לפיטוריך אינם קבילים, חשוב שיעמוד לצידך איש מקצוע בעל ניסיון. משרד עו”ד מישאל גאון ישמח להעמיד לרשותך עורך דין מנוסה ומיומן שילווה אותך בכל הליך שימוע בעבודה. אנו ממוקמים במרכז ומספקים שירות לכל חלקי האזור, לכן אם נדרש עבורך עורך דין להליך שימוע תל אביב, פתח תקווה, חולון והסביבה הם אזורים בהם אנו פעילים באופן קבוע. על מנת לקבל פרטים נוספים על מגוון השירותים הזמינים לך וכלל היתרונות בעבודה עמנו, אנו מזמינים אותך להשאיר את פרטיך ואחד מנציגינו יחזור אליך בהקדם.

עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button