מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

דיני עבודה וזכויות עובדים בימי הקורונה

זכויות עובדים בזמן הקורונה

דיני עבודה וזכויות עובדים בימי הקורונה. גם אלו מאיתנו ששומרים היטב על זכויותינו בימים כתיקונם, עשויים להתבלבל ולא להיות בטוחים במעמדם בחודשים האחרונים. מגפת הקורונה תפסו רבים מאיתנו לא מוכנים ואי הוודאות הגדולה מחלחלת גם אל המודעות לזכויות עובדים. בתוך הכאוס הגדול הזה, חשוב שנעשה סדר ונבחן אילו דיני עבודה חלים עלינו, גם כשהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים.

בכל הקשור לחובת הזמנה לשימוע קורונה אינה גוברת על החוק

עסקים רבים נקלעים לקשיים לא פשוטים במסגרת משבר הקורונה ועל מנת לשרוד, הם נאלצים למרבה הצער לפטר עובדים. למעסיק עומדת הזכות לפטר עובדים כחלק מקיצוצים בחברה, אך גם כעת הוא מחויב לספק לך הזמנה לשימוע. כשזה מגיע למסירת מכתב שימוע קורונה אינה גורעת מהזכויות המגיעות לנו בחוק ומתקופת ההתראה הראויה. בנוגע לביצוע שיחת שימוע קורונה ומגבלותיה עשויות להקשות על קיום מפגש פנים מול פנים. החוק מאפשר למעסיק לקיים את השימוע שלא בפניך, אך במקרה זה עליו לאפשר לך להשמיע את התייחסויותיך לנימוקיו באופן ראוי ולקחת אותן בחשבון.

עובדים רבים נשלחו לחל”ת. על אף שהמעסיק רשאי לשלוח אותך לחופשה כפויה קורונה אינה מספקת סמכויות בלתי מוגבלות בידי המעסיק. במידה ותקופת החל”ת חרגה מהמועד הנקוב, עליו לפטר אותך כדין ולספק לך את מכתב הפיטורין שיאפשר לך לקבל דמי אבטלה ופיצויי פיטורין.

כל מה שצריך לדעת על פרוטוקול שיחת שימוע לעובד

בכל שיחת שימוע לעובד, יש לנהל פרוטוקול שימוע מסודר. במסגרת פרוטוקול שימוע פיטורים, יתועדו כל נימוקי המעסיק והתייחסויותיו של העובד לנימוקים. יש למסור העתק טופס פרוטוקול שימוע לעובד ולאפשר לו לעבור עליו ולאשרו לפני שיחתום עליו. פרוטוקול שיחת שימוע לעובד יירשם באופן מדויק וראוי ויכלול את כל התייחסויותיו של העובד ועל המעסיק לקחת אותן בחשבון ולתת עליהן דין וחשבון.

על מנת לעיין בפרוטוקול שימוע לפני פיטורין דוגמא זמינה לך באתר

רוצה לראות כיצד נראה טופס פרוטוקול שימוע ולהיערך להליך שיחת שימוע? כדי לעיין בפרוטוקול שימוע לעובד דוגמא לטופס זמינה עבורך אצלנו להורדה.

חשוב לדעת: עריכת פרוטוקול שיחת שימוע לעובד אינה רק מחייבת על פי דיני עבודה – זוהי זכות חשובה המהווה מרכיב מרכזי בזכויות עובדים בישראל. כדי לוודא כי פיטוריך אכן מוצדקים, חשוב לוודא כי נערך פרוטוקול שימוע כחוק.

האם ניתן לערוך שיחת שימוע בזמן חלת?

נדמיין את התרחיש הבא, מעסיק שלך עובד לחל”ת עקב משבר הקורונה וכעת הוא נוכח לגלות כי אין לו ברירה אלא לפטרו. הוא מזמן את העובד לשיחת שימוע לפני פיטורין ומודיע לו על סיום העסקתו. כעיקרון, ההליך חוקי לחלוטין, אך כדי להבטיח שאכן לא תהיה כל פגיעה בזכויות עובדים, חשוב להקפיד על כמה דגשים.

  • אין לפטר ללא שיחת שימוע לעובד – העובד יזומן לשיחת שימוע בעבודה. על פי חוק שיחת שימוע דורשת התראה מוקדמת וקיום פרוטוקול מסודר.
  • עובדים רבים זומנו לשיחת שימוע בקורונה. במידה וחלית בקורונה וזומנת לשיחת שימוע, חשוב לדעת כי לא ניתן לקיים שיחת שימוע לעובד בזמן שימוש בימי מחלה. הוא רשאי לשלוח לך זימון, אך הפיטורין יבוצעו בפועל אך ורק לאחר שזכית לכל אחד מימי המחלה שלך.
  • שיחת שימוע לעובדת בהריון – למען הסר כל ספק, אסור בתכלית האיסור לפטר עובדת בהיריון או לערוך שיחת שימוע לעובדת בהריון.

כדי ללמוד כיצד בנויה שיחת שימוע פורמט מדויק ממתין לך באתר.

המעסיק מחויב לערוך שימוע בכתב בלבד

אם תהית האם עורכים שימוע בכתב או בעל פה והאם כלל יש לכך חשיבות, חשוב להבהיר מעבר לכל ספק – הודעה על שימוע לפני פיטורים בכתב היא מחייבת על פי דיני עבודה החלים בישראל וכל הודעה בעל פה לא תיחשב כזימון רשמי ויהווה הפרה של זכויות עובדים בסיסיות. יש לערוך שימוע בכתב בלבד ולציין את כל נימוקי הפיטורין ואת התייחסויות העובד בצורה מסודרת ובאופן שיאפשר לעובד לעבור על סיכום השיחה ולאשר כי תוכנה הוא אמת.

שימוע בכתב נערך על גבי פרוטוקול שימוע מסודר ויש לתעד את כל הנדון בחדר מבלי להשמיט פרטים. גם כעת, בימי הקורונה, יש לערוך שימוע לפני פיטורים בכתב בלבד, גם אם לא ייערך בפניו של העובד. העובד ימסור את התייחסויותיו בדוא”ל או בכל אופן אחר והמעסיק ירשום אותם בפרוטוקול וייקח אותם בחשבון. במידה ולא יעשה כן, עשוי הדבר להוות פיטורין שלא בתום לב.

כדי ללמוד כיצד נערך שימוע בכתב דוגמא ממתינה לך באתר.

מהם פיטורין שלא בתום לב?

בעבר, לא הייתה כל מגבלה על שיקוליו של המעביד לפטר עובד. מאחר ולא פעם התגלה כי עובדים פוטרו ללא סיבה מוצדקת, הוחלו במסגרת דיני עבודה קריטריונים לפיטורין שלא בתום לב. במידה וחל כל חשד כי פיטוריך אינם מוצדקים, ניתן להגיש תביעה באמצעות עורך דינך. אלו כמה מהמקרים בהם ייחשבו פיטורים כפיטורים שלא בתום לב:

  • פיטורים שנעשו על רקע סכסוכים אישיים עם המעסיק.
  • פיטורים על רקע ניסיון התאגדות או פניית עובד לארגון או עורך דין למימוש זכויותיו.
  • פיטורים בזמן היריון או קבלת דמי מחלה או זכויות עובדים אחרות אשר המעסיק מבקש למנוע מהעובד.
  • פיטורים שנעשו בטלפון ללא כל תיעוד עשויים להיחשב כפיטורין שלא בתום לב.
  • ביצוע פיטורים בכל מרחב אשר אינו הולם, בסביבת העבודה ובאופן מבזה ללא שימוע מסודר, ייחשב כפיטורין שלא בתום לב.
  • ולמעשה, כל הליך פיטורים שנעשה משיקול שאינו קשור לעמידתו של העובד בנהלי המקום ובביצועי העבודה שלו, ייחשב כפיטורים שלא בתום לב.

סיוע בחישוב פיצוי פיטורין לעובד שעתי

אז למרבה הצער, למעסיק לא נותרה ברירה ועקב משבר הקורונה, נערך שימוע בכתב והוחלט על הפסקת העסקתך. כעת, יש להבטיח כי יתקבלו פיצויי פיטורים כדין על ידי המעסיק. חישוב פיצוי פיטורין לעובד שעתי נעשה על פי היקף המשרה הספציפי של העובד. ניתן לבצע חישוב מהיר ונוח באמצעות מחשבון פיצוי פיטורין לעובד שעתי והתאים את החישוב להיקף המשרה הרלוונטי לך.

מאחר ושעות העבודה של עובד שעתי עשויות לשעתן ולכן גם היקף המשרה ושכרו, על מנת לערוך חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי יש לחשב את ממוצע שעות העבודה על פני השנה האחרונה, בניכוי שעות נוספות והפרשות שונות. ישנם רכיבים רבים בחישוב מדויק של פיצוי פיטורין לעובד שעתי ולכן, מומלץ שניעזר באנשי מקצוע המתמחים בתחום על מנת להבטיח שנקבל פיצויי פיטורים המגיעים לנו כדין.

איך מחשבים פיצויי פיטורין לעובד שעתי?

לרוב, סכום פיצויי פיטורים מחושב כסכום השכר החודשי הממוצע כפול כמות שנות הותק שלנו. ככל שמדובר בעובד חודשי, הדבר פשוט למדי. עם זאת, ככל שמדובר בפיצויי פיטורין לעובד שעתי, הדברים מתחילים להסתבך. שעות העבודה משתנות על פי צרכי העסק והיקף המשרה עשוי להתאפיין בחוסר יציבות. לכן, קשה בהרבה לחשב את הפיצויים המגיעים לעובד שעתי.

עם זאת, חשוב שנשקיע מאמצים ונברר בדיוק מה מגיע לנו כדי שהפיצויים שלנו יחושבו במדויק. בין אם היקף המשרה שלנו היה שעתי, יומי או חודשי, תרמנו שנים רבות לבית העסק ומגיע לנו לזכות לפיצויים הראויים כחוק. על פי חוק פיצויי פיטורין לעובד שעתי מחושבות על ידי עריכת ממוצע של היקף המשרה שהיה בשנה האחרונה להעסקת העובד. על ידי חישוב הממוצע, מתאפשר תשלום פיצויי פיטורין לעובד שעתי.

רוצה לדעת כמה פיצויי פיטורים מגיעים לך? שימוש במחשבון פיצויי פיטורין לעובד שעתי יאפשר לך להגיע לסכום מדויק.

לפרטים נוספים על מגוון השירותים הזמינים לך על ידי משרד עו”ד מישאל גאון בתחום זכויות עובדים, אנו ממתינים לפנייתך כעת.

עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button