מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

הזמנה לשימוע לעובד – חלק בלתי נפרד מזכויות עובדים

הזמנה לשימוע לעובדים

הזמנה לשימוע לעובד – חלק בלתי נפרד מזכויות עובדים. על מנת להגן על העובד מפני התעמרות, השתקה ופיטורין לא מוצדקים, מחויב כיום כל מעסיק תחת דיני עבודה לספק הזמנה לשימוע לפני פיטורין לכל עובד. פסיקת בית הדין לעבודה בעניין, מעגנת כי חלק בלתי נפרד מזכויות עובדים, היא הזכות לשימוע בו יוכל העובד להציג טיעונים מול טיעוני המעסיק לפיטוריו.  על הזמנה לשימוע חלים לא מעט תנאים ועל מנת לוודא כי קיבלת הליך שימוע תקין, מומלץ להיעזר בליווי עורך דין להליך שימוע אשר יוכל להבטיח את זכויותיך ולייצג אותך נאמנה. משרד עו”ד מישאל גאון מזמין אותך לקבל ייצוג נאמן ומקצועי בכל הליך שימוע על ידי אנשי המקצוע המובילים בתחומם.

כיצד תישלח הזמנה לשימוע לעובד?

על מנת לשמר את זכות העובד לשימוע על פי דיני עבודה תקינים, מחויב המעסיק למסור לו מכתב הזמנה לשימוש לפני פיטורין. על המעסיק חלה החובה לוודא כי העובד קיבל את המכתב ולכן, מומלץ כי המכתב יישלח בדואר רשום עם אישור מסירה. כיום, בעידן הדיגיטלי בו חלק ניכר מהתקשורת בין עובדים ומעסיקים נעשית דרך מסרונים ואפליקציות, נוצר מצב בו עשויה להישלח הזמנה לשימוע לפני פיטורין בטלפון. לכן, הזמנה לשימוע בוואטסאפ עשויה לא להיחשב כמכתב הזמנה לשימוע לפני פיטורין בעל תוקף, מאחר ותקלות טכניות עשויות לחול.

האם ניתן לשלוח הזמנה לשימוע בזמן חלת?

בהחלט, לקראת תום תקופת החל”ת עשוי המעסיק לבחור לסיים את העסקתו של העובד. כעת, כאשר עסקים רבים מושבתים, המעסיק עשוי להיאלץ לפטר עובדים רבים ובמקרה כזה, יקבל העובד הזמנה לשימוע בזמן חלת והעסקתו תסתיים עקב המשבר.

האם ניתן לשלוח הזמנה לשימוע בזמן מחלה?

בעוד שפיטורי עובד בתקופת ימי המחלה אינה חוקית ומפרה זכויות עובדים בסיסיות. המעסיק רשאי לשלוח בתקופה זו הזמנה לשימוע לפני פיטורין לעובד על מנת להודיע לו על כוונתו לפטרו.

מה זה שימוע בעבודה וכיצד מתנהל הליך שימוע תקין?

לא כל שיחה בין מעסיק לעובד אודות סיום העסקתו תיחשב בהכרח להליך שימוע תקין תחת חוק חובת שימוע לעובד. במקרים רבים, מתנהל הליך שימוע לא תקין אשר עשוי להפוך את הפיטורין ללא חוקיים על פי דיני עבודה החלים בישראל. אי בקיאות של מעסיקים בזכויות עובדים, או אי מוכנות לשמר אותן, עשויה לחשוף את המעסיק לתביעה בבית הדין לעבודה.

  • כדי לאפשר לעובד להתכונן כראוי לשימוע ולשתף במידע איש מקצוע במידה ובחר להיעזר בעורך דין להליך שימוע המצפה לו, על המעסיק החובה לספק תוך זמן סביר את כלל הנימוקים לפיטוריו. יש לפרט אירועים ספציפיים בצירוף תאריך ותיאור ברור שלהם.
  • במסגרת הליך שימוע בעבודה, על המעסיק להאזין לכל טיעוני הנגד של העובד ולעשות כן “בנפש חפצה ובלב פתוח“. במידה ולא תהיה התייחסות רצינית לטיעוניו, יהווה הדבר הליך שימוע פגום. לצורך העניין, הודעה על פיטורין תוך יום אחד, למשל, לאחר השימוע, עשויה להעיד כי הטיעונים לא נשקלו במלוא כובד הראש וכי מדובר בהליך שימוע פגום והפרת זכויות עובדים.
  • על המעסיק לתעד כל הליך שימוע למורה או לכל עובד אחר בפרוטוקול ולציין בו את כל טיעוני העובד. הפרוטוקול ייחתם על ידי שני הצדדים בתום ההליך.

חוק שימוע לפני פיטורין עומד לצידך

על פי פסיקת בית הדין, מעגן התקדים לפי החוק שימוע לפני פיטורין תוך מתן הודעה מוקדמת לעובד. דיני עבודה מגדירים תקופת ההתראה להודעה. כדי להגדירו במדויק בכל מקרה של שימוע בעבודה חוק שימוע לפני פיטורין מסדיר את תקופת ההתראה על פי ותק העובד.

  • על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, עובד זכאי להתראה של יום אחד לשימוע על כל חודש בו הועסק בשנתו הראשונה.
  • עם כניסתו לשנת עבודה שנייה, זכאי העובד להתראה של 14 יום ויום נוסף עבור כל שני חודשים עבודה מעבר לשנה השנייה.
  • בשנת העבודה השלישית, יהיה זכאי העובד להתראה של 21 יום ותוספת של יום על כל חודשיים.
  • מתום השנה השלישית ואילך, דורש חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה התראה של חודש ימים.

ומה בדבר חופשה כפויה?

מעסיק רשאי להוציא עובדים במקום העבודה לחופשה על פי שיקול דעתו, כל עוד עומדים לרשותו של העובד ימי חופשה. במקומות עבודה רבים עשויים מעסיקים לבחור לשלוח עובדים לחופשה כפויה בחול המועד, בתקופת הקיץ או במועדים אחרים. חופשה כפויה בתשלום נדרשת על פי דיני עבודה החלים בישראל להיות רצופה ובמידה ומדובר בחופשה שאורכה עולה על 7 ימים, יש לספק לעובד על חופשה כפויה הודעה מוקדמת בהתראה של 14 יום ובכתב.

במידה ולעובדים אין די ימי חופשה לצאת לחופשה כפויה בתשלום, הם רשאים לסרב לכך. המעסיק רשאי להציע לעובד לשלם שכר עבור ימי החופשה מבלי לנכות את ימי החופשה של העובד, אך בכל מקרה היציאה לחופשה כפויה תהיה אך ורק בהסכמתו. דיני עבודה בישראל אינם מתירים להוציא עובד לחופשה כפויה בתשלום מבלי שעומדים לרשותו ימי חופשה צבורים.

כעת, על רקע משבר הקורונה, נשלחו עובדים רבים לחופשה כפויה ללא תשלום. חופשה כפויה לעובדים אשר מועסקים במקומות עבודה שנסגרו עקב משבר הקורונה הינה חוקית במסגרת מצב החירום, אך יש להגדיר את מועד חזרת העובד למקום העבודה ובמידה ואין כזה, לפטרו כדין.

חוק הודעה למועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)

הליך שימוע לפני פיטורין ללא הודעה מוקדמת או יציאה לחופשה כפויה ללא מועד חזרה ברור, עשויים להציב עובדים באי וודאות קשה ולהוות הפרה של זכויות עובדים. עם זאת, לא פעם קורה שאותה התנהלות רשלנית אשר מקשה על היציבות מתחילה עוד לפני תקופת ההעסקה. במידה והגעת לראיון עבודה ולא קיבלת כל הודעה לגבי קבלתך או אי קבלתך, חשוב לדעת כי חוק הודעה למועמד לעבודה מחייב את המעסיק לספק לך הודעה בדבר סטטוס העסקתך. כל עוד התקיים ראיון עבודה או מבחן מיון (גם אם התנהל בטלפון בלבד) ולא רק שיחת היכרות כללית שלאחריה היינו אמורים להיות מזומנים לראיון, חוק הודעה למועמד לעבודה חל עליך. תקופת ההתראה במצב כזה תהיה עד 14 יום לאחר קבלתו לעבודה של מועמד אחר.

גם על העסקת בני נוער בחופש הגדול חלים דיני עבודה

בין אם מדובר בזכות להליך שימוע, בחוק הודעה למועמד לעבודה או בכל תחום אחר של דיני עבודה וזכויות עובדים, חשוב לדעת כי העסקת בני נוער בחופש הגדול דורשת גם היא שמירה על זכויות וחוקי עבודה רבים חלים עליהם. קביעת שכר מינימום, גובה פיצויי פיטורין ותשלום דמי הבראה וכלל הזכויות הסוציאליות מעוגנות בחוק העסקת בני נוער בחופש הגדול ועל המעסיקים להישמע להם.

כדי לקבל את הליווי המקצועי ביותר בכל הליך שימוע בעבודה עורכי דין מקצועיים ומנוסים ממתינים לך במשרד עו”ד מישאל גאון. אנו נושמים וחיים זכויות עובדים ומחויבים לספק לך סיוע נאמן ומקצועי. הבקיאות רחבת היריעה שלנו בתחום דיני עבודה מאפשרת לנו לתת לך את השירות הטוב ביותר. על מנת לקבל ייעוץ מקיף וייצוג נאמן, אנו ממתינים לפנייתך על ידי השארת פרטיך באתר.

 

עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button