מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

בדיקת עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק ללא התראה

בדיקת עיקול חשבון בנק הוא מהלך חשוב על מנת לדעת איפה עומדיםץ האם מדובר על עיקול חשבון בנק על ידי העירייה או מקרה של עיקול חשבון בנק ללא התראה? יש מה לעשות לגבי עיקולים מכול הסוגים כולל עיקול חשבון בנק הדואר

בדיקת עיקול חשבון בנק – טיפול מהיר יחסוך עוגמת נפש

בדיקת עיקול חשבון בנק
עיקול חשבון בנק על ידי העירייה

צו עיקול על חשבון בנק עשוי לשבש את כל שגרת החיים. בין אם מדובר על עיקול חשבון בנק על ידי העירייה או מול כל נושה אחר – חשוב שנפעל במהירות!
רשם ההוצאה לפועל רשאי להפעיל על חייבים טווח רחב של סנקציות במידה ואינם מסדירים את חובם. אחד הכלים הקשים אך נפוצים הנמצאים בשימושה של רשות האכיפה והגבייה הוא עיקול על חשבון בנק. חוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967 מתיר לרשות לעקל חשבונות ומשכורות ולעשות בהם שימוש על מנת לכסות חובות קיימים ולפצות את הנושים. בהרבה מובנים, הטלת צו עיקול על חשבון בנק היא מעין “נשק יום הדין” ודורשת אישורים מרשויות המדינה.

לכן, ברוב המקרים לא יבוצע עיקול חשבון בנק ללא התראה. עם זאת, יותר מפעם העיקול יגיע באופן לא צפוי וישבש באופן מהותי את החיים. ככל שמדובר בחובות שנוצרו עקב קשיים כלכליים ובתום לב, העיקול רק מוסיף פצע על חבורה ומקשה עוד יותר להשתקם כלכלית ולפרוע את החוב. במידה והוטל עיקול על חשבון הבנק שלך, אלו כמה דברים שחשוב לדעת על אופני ההתמודדות עם המצב.

מתי עשוי להיות מוטל צו עיקול על חשבון בנק?

עיקול חשבון בנק על ידי העירייה
עיקול חשבון בנק ללא התראה

עורך דין לחדלות פירעון משאל גאון, על עיקול על חשבון בנק יכול להתבצע בשתי סיטואציות אפשריות:
• ביוזמת רשות האכיפה והגביה – במקרה זה פונה זוכה אל לשכת ההוצאה לפועל בעניין תיק המנוהל תחתיה ודורש לנקוט בהליכים מאחר ואינו מסדיר את חובו.
• הטלת קנס על ידי רשות – במקרים רבים, ניתן לעקל חשבונות בנק גם ללא תיווך רשות האכיפה והגבייה. רשויות ממשלתיות רבות מחזיקות בסמכות לעקל חשבונות בנק וביניהן רשויות המס, הביטוח הלאומי ורשויות מוניציפליות. לרשות מוניציפלית עומדת אפילו הזכות למשוך כספים ישירות מחשבון הבנק ובמקרים מסוימים אף להטיל עיקול חשבון בנק ללא התראה.

הטלת צו עיקול על חשבון בנק אינה נעשית כלאחר יד. ברוב המקרים, יקבל החייב התראות רבות אודות חובו ויידרש להסדירו. במידה והזוכה ייווכח לאחר תקופה כי לא ננקטו כל צעדים על ידי החייב לפרוע את חובו, יפנה לרשות האכיפה והגבייה בדרישה לפתיחת תיק נגד החייב ולפתוח בהליכים נגדו. רשם ההוצאה לפועל יעדכן את החייב בכתב אודות פתיחת התיק ויתריע בפניו כי אם לא יפרע את חובו במסגרת תקופה נקובה, רשאית הרשות לפתוח בהליכים משפטיים נגדו. במידה ונעשו צעדים להסדיר את חובך ובכל זאת עוקל חשבונך, יש מקום לפנות לעורך דין לביצוע בדיקת עיקול חשבון בנק.

היה והחוב לא הוסדר תוך תקופה זו, עומדת לזוכה הזכות לבקש כי יבוצע עיקול חשבון בנק ללא התראה נוספת נגד החייב. ככל שדרישת הזוכה היא סבירה ויימצא לנכון כי אכן לא נעשה כל ניסיון על ידי החייב להסדיר את החוב, תפנה רשות האכיפה והגבייה אל סניף הבנק של החייב באופן ישיר ותכריז על עיקול החשבון.
מן הרגע שהוגעה כזו נמסרה אל הבנק, יינעלו כספי החשבון באופן מידי ולא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבון. תימסר לך הודעה בהקדם כי החשבון נתון תחת תהליך עיקול. במהלך תקופה זו יבחן רשם ההוצאה לפועל את הטעמים לעיקול ויבחר אם לאשר אותו או להחליט שלא להשלימו. אם יושלם התהליך, יועברו כספי חובך מחשבון הבנק אל הנושאים. מרגע זה ואילך, כל סכום שיופקד בחשבו יועבר אליהם עד לפירעון מלא של חובך.

האם ניתן לבצע עיקול חשבון בנק ללא התראה?

עיקול חשבון בנק ללא התראה
בדיקת עיקול חשבון בנק

על אף שמדובר בסיטואציה מתסכלת אשר משבשת את שגרת החיים ואת היכולת להתנהל בחופשיות באופן מהותי, ככל שהדבר נוגע למגבלות החוק, ההיתר על החלת עיקולים על חשבונות בנק אינו חד משמעי. בעוד שישנם לא מעט מקרים שבהם עיקול חשבון הבנק ללא הודעה מראש אינו חוקי, הדבר תלוי בעיקר בנסיבות.

נפתח ונאמר כי על פניו, עיקול חשבון בנק ללא התראה הוא לא חוקי, אך ישנם יוצאים מן הכלל. חוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967 מעניק לרשם ההוצאה לפועל את הסמכות במקרים מסוימים לנקוט בהליכים נגד חייבים ללא מסירת כל אזהרה על פי שיקול דעתו. סמכות זו מוענקת במקרים בהם יש לרשם חשד מבוסס כי החייב נוהג שלא בתום לב (מתכנן לעזוב את הארץ או להחביא נכסים, למשל) ולכן, יש מקום מטעם צו השעה להטיל את העיקול ללא התראה. רשויות המטילות עיקולים, מחויבות להמציא הודעה מוקדמת לחייב בכל מצב והטלת עיקול ללא התראה תהווה עבירה ובמקרים מסוימים אף פסקו בתי משפט כי הדבר מהווה עבירת לשון הרע, שכן הטלת העיקול ללא בירור מוקדם פוגעת בשמו הטוב של אדם.

הונפק צו עיקול על חשבון בנק שלי ללא התראה – מה עלי לעשות?

בדרך אל מחיקת חובות עוברים טלטלות. אין כל ספק, מדובר בסיטואציה מרגיזה ומלחיצה ביותר. בין רגע, החליט גורם חיצוני כי אין לך עוד רשות להשתמש בחשבון הבנק שלך וחירותך הכלכלית נשללת במחי יד. על אף שמדובר בהפרה חמורה, ההמלצה שלנו היא להתאזר בסבלנות. כעס וצעקות לא יסייעו לזרז את התהליך. הסרת העיקול עשויה להימשך תקופת מה ולעתים תימשך אפילו שבועיים ימים. ככל שמדובר בהטלת עיקול על ידי רשויות, כמו למשל עיקול חשבון בנק על ידי העירייה, הרי שהצדק עמך בכל מקרה. היה והעיקול הוחל על ידי ההוצאה לפועל, חשוב שנפנה במהירות לעורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל שיסייע לנו לערוך בדיקת עיקול חשבון בנק בה ייבחנו נסיבותיו.

איך נתמודד עם עיקול על חשבון בנק?

חשוב שלא ננסה לפעול לבד מול הרשויות. ההתנהלות מול ההוצאה לפועל עשויה להיות איטית ומסורבלת ותהליכיה מורכבים וקשים להבנה. חייבים רבים הולכים לאיבוד בתוך נבכי נהלי הרשות ומוצאים עצמם במבוי סתום. עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל ובעל ניסיון רב שנים בעבודה מול רשויות אלו יוכל לבחון את נסיבות העיקול לעומקן ולהמציא טיעונים לבית המשפט מדוע יש לבטלו. היה ויצליח עורך דינך להוכיח כי לאור הנסיבות הטלת העיקול אינה חוקית, יהיה באפשרותך לבקש לבטלו לאלתר.

עיקול חשבון בנק הדואר

צוות משרד עו”ד חדלות פירעון של משאל עומד לצידכם בכל שלב. חשוב להבהיר מעבר לכל ספק – חשבון בבנק הדואר מהווה חשבון בנק לכל דבר ועניין. על אף שמדובר בחשבון בסיסי ביותר אשר אינו מאפשר לצבור חובות או לקבל אשראי, חלות עליו כל ההגבלות והוא חשוף לכל הסנקציות אשר רשות ממשלתית יכולה להטיל על חשבון בנק. על אף שחייבים רבים מאמינים כי ניתן לחמוק מעיקול על ידי העברת הכספים לחשבון בבנק הדואר, אנו מבהירים – ככל שמדובר בעיקול חשבון בנק הדואר אינו חסין.
טיפול בעיקול חשבון בנק על ידי העירייה

לרשויות מוניציפליות עומדת הזכות להטיל עיקולים באופן עצמאי. כפי שציינו, אם ברצונך להימנע מעיקול חשבון בנק הדואר לא יגונן עליך. חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לצורך בדיקת עיקול חשבון בנק ולקבל סיוע בהסדרת חובך במהירות. רשויות מוניציפליות מחזיקות סמכויות נרחבות בכל הקשור לעיקולים על חשבונות בנק מכוח פקודה מנדטורית ותיקה. העירייה רשאית לבצע משיכת כספים באופן חד צדדי וללא כל תלות ברשות מבצעת אחרת. לאחר מכן, יהיה קשה מאוד לבטל את ההליכים ולכן, סיוע מקצועי במקרה זה הוא קריטי.

בדיקת עיקול חשבון בנק | ע יקול חשבון בנק על ידי העירייה | עיקול חשבון בנק ללא התראה | עיקול חשבון בנק הדואר

עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button